ایمیل

info@sabt-center.ir

شماره تماس

02188648221

انواع شرکت تجاری

چهارشنبه, 28 تیر 1402
57
انواع شرکت تجاری
 •  
 • در قانون تجارت ایران در ماده 20 قانون شرکت های تجاری بیان شده است . این ماده شرکت تجاری را بر 7 نوع تقسیم کرده است که این شرکت ها عبارت اند از 
 •  * شرکت های سهامی(سهامی خاص و سهامی عام)
 •  * شرکت مختلط غیر سهامی
 •  * شرکت با مسئولیت محدود .
 •  * شرکت تضامنی.
 •  * شرکت مختلط سهامی .
 •  * شرکت تعاونی تولید و مصرف .
 •  * شرکت نسبی

 شرکت های تجاری را با توجه به میزان مسئولیت اعضای تشکیل دهنده آن که همان شرکا شرکت هستند می توان به چهار دسته تقسیم نمود:

 • شرکت های تجاری شخصی :
 • در این نوع شرکت ها مسئولیت شرکا تشکیل دهنده نامحدود است و تعهد شرکا به تمامی اموال و دارایی آن ها تسری دارد . یعنی طلبکاران در زمان ورشکستگی شرکت می توانند اگر دارایی شرکت کفاف طلبشان را نداد به هر یک از شرکا برای دریافت مابقی طلب مراجعه کنند . شرکت های تضامنی و شرکت های نسبی در زمره شرکت های شخصی می باشند .

 •  شرکت های تجاری سرمایه ای :
 • در این نوع شرکت ، مسئولیت شرکا تشکیل دهنده مشخص و معین است و صرفاَ محدود به آورده آن ها که همان سرمایه گذاری شریک در شرکت است خواهد بود . بنابراین سقف تعهد شرکا در شرکت های سرمایه ای ، میزان سرمایه آن ها است و بیش از آن ، شرکا مسئولیتی ندارند . شرکت های سهامی و شرکت های با مسئولیت محدود از انواع شرکت های سرمایه ای محسوب می شوند .

 • شرکت های تجاری کمیتی :
 • در این قبیل شرکت ها که عمدتاً به منظور رفاه و تسهیل امور شرکا تشکیل می شوند مسئولیتی متوجه شرکا نیست مانند شرکت های تعاونی (مسکن یا مصرف) که به منظور تامین مایحتاج شرکا تشکیل می شوند .

 •  شرکت های تجاری مختلط :
 • در شرکت های مختلط مسئولیت برخی از شرکا محدود و برخی نامحدود یا همان تضامنی است . شرکایی که مسئولیت آن ها در شرکت محدود به سرمایه آن ها است را شریک عادی و شرکایی که مسئولیت آن ها نامحدود است را شریک ضامن می نامند . شرکت های مختلط شامل شرکت های مختلط سهامی و غیر سهامی است .
 •  

0 نظر

بازخورد

در حال ارسال...
با موفقیت ارسال شد