ایمیل

info@sabt-center.ir

شماره تماس

02188648221

ثبت شرکت تعاونی تولیدی و مصرفی

سه شنبه, 31 مرداد 1402
44
ثبت شرکت تعاونی تولیدی و مصرفی
 •  
 •  
 • شرکت تعاونی چیست؟
 • یکی از انواع شرکت های تجاری که قانون تجارت به آن پرداخته است ، شرکت تعاونی تولید و مصرف می باشد . شرکت تعاونی طبق قانون تجارت به دو نوع شرکت تعاونی تولید و شرکت تعاونی مصرف تقسیم می شود . در سال 1370 قانون بخش تعاونی اقتصاد تصویب شد که در این قانون شرکت تعاونی به صورت تعاونی تولید و تعاونی توزیع بیان شده است . برای ثبت و نحوه تشکیل و چگونگی تقسیم سهم بین اعضا این شرکت نیاز به اطلاعات کافی در این زمینه داریم . در دستورالعمل تشکیل تعاونی ها شرکت به لحاظ نوع فعالیت به دو دسته تقسیم گردیده و از لحاظ عضویت نیز به دو شاخه دیگر تقسیم می گردد . در این مقاله ما به بررسی شرکت تعاونی از منظر قانون تجارت که به دو دسته شرکت تعاونی تولید و شرکت تعاونی مصرف است می پردازیم . 


 • :شرکت تعاونی تولید
 • شرکت تعاونی تولید طبق ماده 190 و 191 قانون تجارت شرکتی است که بین عده ای از صاحبان شناخته شده حرفه ها ، تشکیل می شود و شرکای شرکت مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیا یا اجناس بکار می برند . حداقل دوسوم اعضای اداره کننده شرکت تعاونی تولید باید از شرکایی انتخاب شوند که حرفه آنها موضوع عملیات شرکت است . 
  اگر موضوع فعالیت شرکت تعاونی امور بازرگانی باشد ، شرکت تجاری است . در این صورت، شرکا باید، مطابق مقررات مربوط به ثبت شرکت تعاونی ، شرکت مورد نظر خود را ثبت کنند . 
 •  
 • شرکت تعاونی مصرف
 • طبق ماده 192 شرکت تعاونی مصرف شرکتی است که برای اهداف زیر تشکیل می گردد : 
  فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگانی ، تقسیم نفع و ضرر بین شرکا به نسبت خرید هر یک از آنها . 
  نکته قابل توجه آنکه شرکای شرکت های تعاونی تولیدی موظف به گرفتن مجوز تشکیل از وزارت تعاون برای انجام فعالیت خود و موظف به گرفتن مجوز لازم از دستگاه های ذی ربط می باشند . 
 •  برای نحوه نام گذاری این شرکت باید گفت شرکت تعاونی نیز همانند سایر شرکت های تجاری برای ثبت به عنوان شخصیت حقوقی مستقل در اداره ثبت شرکت ها نیاز به انتخاب نام دارند که برای انتخاب نام این شرکت حتما باید کلمه تعاونی در نام آن قید گردد .
 •  برای واحدهای صنفی شهرستانها و برای هر واحد کارمندی و کارگری فقط یک شرکت تعاونی در هر موضوع فعالیت تشکیل می‌شود.
 •  

 • نکاتی چند برای ثبت شرکت تعاونی
 • * شرکتهای تعاونی با بیش از 500 عضو و اتحادیه‌هایی که تعداد اعضاء تعاونیهای عضو آنها مجموعاً بیش از 2000 عضو باشد، «تعاونی بزرگ» محسوب می‌شوند.
 •  
 • * در انواع شرکتها و اتحادیه های تعاونی تعداد اعضاء در زمان ثبت شرکت و دوران فعالیت باید طبق طرح تأسیس و تغییرات بعدی آن بوده و رعایت موارد زیر الزامی است. 
 •  
 • * حداقل تعداد اعضاء در زمان ثبت شرکت تعاونی و دوران فعالیت آن نباید از 7 نفر عضو کمتر باشد.
 •  
 • * در شرکتهای تعاونی اشتغالزا که به منظورایجاد اشتغال تولیدی یا خدماتی با استفاده از کمکهای دولتی برای اعضاء تشکیل می‌شوند . تعداد اعضاء بایستی حداقل معادل 50% مشاغل دائمی طرح تعاونی باشد.
 •  
 • * حداکثر تعداد اعضاء در تعاونیهای مسکن(تأمین مسکن اعضاء) متناسب با اهلیت ( دانش و تجربه) مدیران تعاونی بنا به تشخیص ادارات کل تعاون تعیین می‌گردد.
 •  
 • * تعیین میزان سرمایه و ارزش سهام بعهده هیأت مؤسس تعاونی است و میزان آن در اساسنامه مصوب ذکر خواهد شد. بدیهی است هر تعاونی وقتی تشکیل و ثبت میشود که حداقل یک سوم سرمایه آن تأدیه و چنانچه بصورت نقدی و جنسی باشد تقویم و تسلیم شده باشد.
 •  
 • * در شرکتهای تعاونی سرمایه‌گذاری حداقل میزان سرمایه 000ر000ر000ر1 ریال تعیین می‌گردد.
 •  
 • * اعضای تعاونی مکلفند مبلغ تعهد شده سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه شرکت تعاونی که نباید از دو سال بیشتر باشد تادیه نمایند.
 •  
 • * سهم اعضاء درتأمین سرمایه تعاونی برابر است. مگر اینکه مجمع عمومی تصویب نماید که برخی از اعضاء سهم بیشتری خریداری نمایند. در این صورت حداکثر میزان سهم هر عضو نباید از 30 درصد کل سرمایه تعاونی تجاوز نماید.
 •  
 • * هر شرکت تعاونی می‌تواند فقط عضو یک اتحادیه شهرستانی، استانی و یا مرکزی باشد، در هر حال عضویت در بیش از یک اتحادیه، برای شرکت تعاونی با تعدد موضوع فعالیت بلامانع است.
 •  
 • * اعضای هیات مدیره اتحادیه از نمایندگان تعاونیهای عضو و به عنوان شخص حقیقی و اعضای هیات بازرس اتحادیه ‌از نمایندگان تعاونیهای عضو و یا سایرین تعیین می‌شوند.
 •  
 • * حداقل تعداد اعضاء اتحادیه‌های سراسری در زمان ثبت شرکت تعاونی و دوران فعالیت 15 عضو تعیین می‌گردد. اعضاء اتحادیه‌های سراسری، اتحادیه‌های استانی می‌باشند.
 •  
 • * در شرایط خاص که تشکیل اتحادیه سراسری ضروری است و تعداد اعضاء به حد نصاب نمی‌رسد، تشکیل اتحادیه با مجوز وزیر تعاون و رعایت حداقل قانونی بلامانع است.
 •  

 •  اهداف تشکیل شرکت تعاونی در نظام اقتصادی ایران
 • *ایجاد و تامین شرایط و امكانات كار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال كامل.
 • * قرار دادن وسائل كار در اختیار كسانی كه قادر به كارند ولی وسائل كار ندارند.
 • *پیشگیری از تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی 
 • * جلوگیری از كارفرمای مطلق شدن دولت.
 • *قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی كار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل كار خود.
 • * پیشگیری از انحصار احتكار تورم و اضرار به غیر.
 • * توسعه و تحكیم مشاركت و تعاون عمومی بین همه مردم.
 •  

 • مدارک ثبت شرکت تعاونی
 • مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت های تعاونی:
 • صورت جلسه تشکیل مجمع عمومی موسس و اولین مجمع عمومی عادی و اسامی اعضاء و هیات مدیره منتخب و بازرسان ومدیر عامل شرکت
 • اساسنامه مصوب مجمع عمومی
 • درخواست کتبی ثبت
 • طرح پیشنهادی و ارائه مجوز وزارت تعاون
 • رسید پرداخت مقدار لازم التادیه سرمایه
 • مدارک دعوت تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی عادی
 • موافقت نامه تشکیل شرکت یا اتحادیه
 • مجوز ثبت شرکت یا اتحادیه
 •  

 • مدارکی که هیئت مؤسس در هنگام ثبت شرکت تعاونی بایستی ارائه نماید :
 • الف) برگ عدم سوء پیشینه
 • ب) تصویر شناسنامه و مدارک تحصیلی
 • ج) گواهی پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت
 • تذکر: کارکنان رسمی و پیمانی دولت با ارائه گواهی یا حکم کارگزینی از بند ب و ج معافند.
 • اداره تعاون پس از وصول تقاضانامه ثبت شرکت تعاونی و بررسی طرح پیشنهادی در مدت 5 روز، نظر مثبت یا منفی خود را به هیات مؤسس اعلام و در صورت موافقت نمونه اساسنامه شرکت تعاونی و فرم‌های مورد نیاز را در اختیار نماینده هیات موسس قرار خواهد داد.

 

 • شرایط عضویت در شرکت تعاونی
 • شرایط عضویت در شرکت های تعاونی به شرح ذیل می باشد :
 • تابعیت جمهوری اسلامی ایران
 • نداشتن ممنوعیت قانونی و حجر
 • خرید حداقل سهام در اساسنامه
 • عدم عضویت در شرکت‌های تعاونی مشابه
 • نوشتن درخواست برای عضو شدن در تعاونی
 • نوشتن تعهدنامه برای رعایت قوانین و مقررات تعاونی
 •  
 • مدارک عضویت در شرکت تعاونی
 • مدارک لازم برای عضویت در شرکت های تعاونی :
 • کپی شناسنامه و کارت ملی هیئت مؤسس و کلیه سهامداران
 • کپی مدارک تحصیلی هیئت مؤسس (دو نفر عضوی که از مدرک آنها استفاده می شود باید گواهی نمایند که از مدرک آنها در شرکت دیگری استفاده نشده است.)
 • گواهی پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت هیئت مؤسس
 • گواهی عدم سوء پیشینه هیئت مؤسس
 • امضاء اساسنامه و فرمهای مربوطه
 • مجوز ثبت شرکت تجاری از اداره ی تعاون
 •  

 • مراحل ثبت شرکت تعاونی
 • - ابتدا باید اساسنامه را تنظیم نمایید. هیات موسس پیش نویس اساسنامه را تهیه می کند. پس از آن از افراد واجد شرایط دعوت شده و اولین مجمع عمومی تشکیل می شود. در این مجمع اساسنامه تصویب می گردد. در همین جلسه اعضای هیات مدیره، بازرسان و متصدیان دیگر پست ها هم مشخص می شوند.
 •  
 •  لازم است موسسین با کلیه قوانین و مقررات شرکت های تعاونی آشنا باشند. اگر لازم باشد این افراد باید در کلاس های آموزشی که توسط اداره کل تعاون استان برگزار می گردد شرکت کنند. دوره مربوطه حداکثر یک هفته پس از آن که تقاضایتان را اعلام کنید، خواهد بود.
 •  
 •  - وقتی طرح اساسنامه را آماده می کنید باید دلایل توجیهی مناسب برای لزوم ایجاد شرکت تعاونی تان هم ارائه دهید. دلایل شما باید هم راستا با سیاست های کلی جامعه و جمهوری اسلامی باشد. باید مشخص کنید که وضعیت میزان سرمایه در گردش و ثابت چقدر خواهد بود؟
 •  
 •  داوطلبان چه افرادی و با چه مشخصاتی هستند؟ میزان سهم لازم التادیه هر کدام از داوطلبان چقدر است؟ هم چنین باید یک نفر را به عنوان نماینده تام الاختیار مجموعه معرفی نمایید. نام شعبه صندوق تعاون برای افتتاح حساب شرکت را هم مشخص کنید.
 •  
 •  وقتی درخواست تان را به اداره کل تعاون تحویل دهید طرح پیشنهادی شما را بررسی می شود. حداکثر پس از 5 روز شما از نتیجه این بررسی مطلع می شوید. اگر با طرح شما موافقت شود اساسنامه و فرم های مورد نیاز به نماینده هیات موسس تحویل داده می شود. هیات موسس وقتی موافقت نامه لازم را دریافت کند، شرکت تعاونی را تاسیس می نماید.
 •  
 •  _ مجوز قانونی باید دریافت شود. اساسنامه شرکت باید تدوین شود. باید در بانک توسعه تعاون حساب بانکی افتتاح کنید. هم چنین می توانید حساب تان را در یکی از بانک هایی افتتاح کنید که توسط بانک تعاون مشخص می شود.
 •  
 •  _ از افراد واجد شرایط دعوت کنید. دقت کنید که شرایط لازم را باید توضیح دهید و این شرایط عبارتند از: شرایط لازم برای عضویت، مهلت پذیرش تقاضا، مشخصات مربوط به حساب تعاونی، نحوه صدور آگهی های بعدی و مبلغ لازم التادیه برای هر کدام از اعضاء.
 •  
 •  _ شرایط داوطلبان را بررسی کنید. همه پذیرفته شدگان باید گواهی واریز وجه لازم التادیه را تحویل بدهند. سپس برای آنها برگ اجازه ورود به اولین مجمع عمومی را صادر کنید.
 •  
 •  - آورده های غیر نقدی داوطلبین باید توسط کارشناس دادگستری و با رعایت تشریفات قانونی بررسی شود.
 •  
 •  - آگهی مربوط به تشکیل اولین مجمع عمومی عادی را 45 روز قبل در روزنامه رسمی منتشر کنید. خوب است بدانید برای بقیه مجامع عمومی که انتخابات در آنها وجود ندارد حداقل 10 روز و حداکثر 20 روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه باید امور دعوت را انجام دهید.
 •  
 •  - یک نسخه از آگهی دعوت را برای اداره تعاون بفرستید تا یک نفر را به عنوان ناظر برای اولین جلسه مجمع عمومی عادی معرفی کند.
 •  
 •  - دیگر اقدامات لازم برای برگزاری اولین جلسه مجمع عمومی عادی را انجام دهید. برای سمت های مدیریت و بازرسی از نامزدها ثبت نام کنید. از داوطلبان ورود به جلسه برگه ورود به جلسه را دریافت کنید. رای گیری انجام داده و هیات رئیسه را مشخص کنید.
 •  
 •  این هیات شامل منشی، رئیس و دو ناظر خواهد بود. در شرکت های تعاونی بزرگ هیات رئیسه شامل هفت نفر است. در این شرکت ها 4 نفر به عنوان ناظر داریم. در شرکت های تعاونی عام، آگهی پذیرش عضو، فروش سهام و نیز صدور موافقت نامه تاسیس از طرف وزارت تعاون صورت می گیرد.
 •  
 •  داوطلبانی که می خواهند در هیات مدیره و یا بازرسی عضو شوند باید شرایط قانونی لازم را داشته باشند. این افراد باید مدارک لازم را آماده کرده و طبق دستورالعمل های قانونی حداکثر تا یک هفته بعد از زمان انتشار آگهی به هیات رئیسه تحویل دهند. دقت کنید که کارکنان دولت نمی توانند به عنوان اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت های تعاونی فعالیت کنند به جز تعاونی های خاص کارکنان ادارات و سازمان های دولتی که در آن شاغل هستند. کارکنان بازنشسته از این قاعده مستثنی هستند.
 •  
 • هر فردی که نتواند در جلسه حضور پیدا کند می تواند نماینده خود را به هیات موسس به صورت کتبی معرفی نماید. دقت کنید که یک نفر نمی تواند همزمان نماینده چند عضو باشد. در شرکت های بزرگ یک فرد می تواند حداکثر نماینده دو نفر باشد ولی در شرکت های کوچک هر فرد تنها نماینده یک نفر است.
 •  
 • برای این که اساسنامه تعاونی تصویب شود حداقل باید دو سوم اعضای اولین مجمع عمومی عادی رای مثبت بدهند. دقت کنید که امضای رئیس و منشی هم باید زیر تمامی صفحات و امضای هیات رئیسه زیر صفحه آخر اساسنامه باشد.
 •  
 • اعضایی که مخالف اولین جلسه مجمع عمومی هستند می توانند عضویت شان را لغو کنند. اگر چنین اتفاقی بیافتد پس از ثبت تعاونی هیات مدیره باید وجه واریزی این افراد را سریعا به آنها برگرداند.
 •  
 • وقتی هیات مدیره انتخاب شود وظایف هیات موسس تمام می شود. هیات رئیسه صورتجلسه را تنظیم نموده و مدارک لازم را به هیات مدیره تحویل می دهد. پس از آن وقتی اولین جلسه هیات مدیره تشکیل شود، رئیس، مدیر عامل، منشی، نایب رئیس و افرادی که صاحب امضای مجاز هستند مشخص می شوند. این افراد به یکی از اعضای هیات مدیره وکالت قانونی می دهند تا برای به ثبت رساندن شرکت تعاونی اقدام کند.
 •  
 • پس از آن برای این که پرونده تکمیل شود هیات مدیره باید اسامی و مشخصات همه اعضاء را مشخص کرده و به اداره تعاون تحویل بدهد. مدیر عامل، بازرسان و اعضای هیات مدیره باید دوره های آموزشی لازم را قبل از این که شرکت ثبت شود بگذرانند.
 •  
 • آخرین قدم برای این که شرکت تعاونی تان را ثبت کنید انتشار اگهی در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار است. روزنامه کثیرالانتشار مد نظر در اولین مجمع عمومی عادی تعیین می گردد.

 

در آخر باید این نکته را فراموش نکنیم با دانستن مطالب بالا ثبت شرکت همچنان کار آسانی نیست.پیشنهاد ما به شما این است که ثبت شرکت خود را به متخصصین ما بسپارید که در مسیر ثبت شرکت خود دچار سردرگمی نشوید.

0 نظر

بازخورد

در حال ارسال...
با موفقیت ارسال شد