ایمیل

info@sabt-center.ir

شماره تماس

02188648221

شرکت نسبی چیست

پنجشنبه, 09 شهریور 1402
33
شرکت نسبی چیست
 •  
 • شرکت نسبی :
 • طبق ماده ۱۸۶۳ قانون تجارت، شرکت نسبی به آن دسته از شرکت ها گفته می شود که برای امور تجاری، با نام مخصوص میان حداقل دو نفر تشکیل می شود که مسئولیت هر کدام از شریک ها به اندازه سرمایه ای است که در شرکت به اشتراک گذاشته اند. ثبت شرکت نسبی و تضامنی بسیار شبیه به هم هستند ولی دارای تفاوت های بسیار کوچکی نیز می باشند. به عنوان مثال، در یک شرکت تضامنی، شرکا در مقابل طلبکاران متضامناً مسئول پرداخت قرض ها د دین های شرکت هستند، در صورتی که در یک شرکت نسبی، طبق ماده ۱۸۶، اگر دارایی شرکت برای بدهی های شرکت کافی نباشد، هر کدام از شریک ها فقط به اندازه آورده خود در شرکت نسبی، مسئول پرداخت قروض می باشد.
 • به طور مثال در ثبت شرکت نسبی که با ۴ نفر عضو ثبت می شود ممکن است سرمایه ها بدین شکل باشد که نفر اول یک دوم سرمایه شرکت نسبی را پرداخت کرده باشد و نفر دوم یک چهارم سرمایه شرکت نسبی را پرداخت کرده باشد و نفر سوم و چهارم به شکل مساوی هر کدام یک چهارم سرمایه را پرداخت کرده باشند، که در این حالت بدهی های شرکت نسبت به باقیمانده طلب پس از استهالاک سرمایه آن بیشتر باشد، مسئولیت هر کدام ار شرکا در این شرکت با هم فرق می کند. یعنی شریک اول یک دوم بدهی ها، شریک دوم یک چهارم بدهی ها و شریک سوم و چهارم نیز به شکل مساوی هر کدام یک چهارم مسئولیت پرداخت بدهیها و دیون را برعهده دارند. مسئولیت شرکا در شرکت های نسبی بدین ترتیب است که چون در شرکت های نسبی، مسئولیت هرکدام از شریک ها در مقابل اشخاص ثالث، فقط به اندازه نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته اند، یک مشکل به وجود می آید و آن اینکه قانون تعیین نکرده است که آیا شرکا می توانند در مقابل اشخاص ثالث برخلاف ماده ۱۸۳ و ۱۸۶ قانون تجارت عمل نمایند یا نه. برای درک بیشتر این مساله به شرکت های تضامنی اشاره می کنیم که طبق قانون، اگر دارایی شرکت برای پرداخت بدهی های شرکت کافی نباشد، هر کدام از شرکا مسئولیت پرداخت تمام قروض شرکت را دارند و اگر هر قراری برخلاف این بند بین شرکا باشد، خود به خود باطل می شود. ولی همچون ماده ای در قانون برای شرکت های نسبی گذاشته نشده است. حال این مساله مطرح می شود که آیا شرکا در یک شرکت نسبی می توانند مسئولیت خود را به شکلی غیر از آنچه که در ماده ۱۸۳ است، مشخص نماید یا خیر؟ برای پاسخ به این سوال می توان به ماده ۱۱۹ قانون تجارت اشاره کرد که بسیار شبیه به ماده ۱۸۵ قانون تجارت می باشد. در حقیقت قانونی که برای شرکت های تضامنی صدق می کند، برای شرکت های نسبی اعمال نمی شود. در ماده ۱۸۵ قانون تجارت چنین مقرر شده است که : ” در یک شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم الشرکه میان شرکا تقسیم می گردد، مگر اینکه شرکت نامه غیر از این ترتیب مقرر کرده باشد.” این قانون را نمی توان در مورد شرکت های نسبی استفاده کرد و اگر شرکا مقرر کرده باشند که مسئولیت یکی از شرکا در مقابل ضرر و زیان، نسبتی کمتر از سهم الشرکه وی و یا محدود به سرمایه او در شرکت باشد، چنین شرطی باطل می باشد
 •  
 • نام گذاری در ثبت شرکت نسبی دارای قاعده و قانونی خاص است که به طور کامل در ماده ۱۸۴ قانون تجارت شرح داده شده است. ” در اسم شرکت نسبی، ذکر حداقل نام یک نفر از شرکا الزامی می باشد. اگر اسم شرکت شامل نام شرکا نباشد، بعد از اسم شریک یا شریک هایی که ذکر شده است، عباراتی مانند “شرکا” و یا “برادران” الزامی می باشد. بنابراین در نام شرکت نسبی باید نام تمامی شرکا باشد یا عباراتی مانند ” و شرکا” یا ” وبرادران ” یا ” و پسران ” و … می توانید استفاده نمایید. علاوه بر این باید کلمه ” شرکت نسبی ” در پایان نام شرکت حتما قید شود تا هر شخصی با دیدن نام این شرکت متوجه نوع شرکت که شرکت نسبی می باشد شود، و نوع مسئولیت شرکت را بداند
 •  
 • خصوصیات شرکت نسبی 
 •  
 • تعداد افراد مورد نیاز
 • طبق قانون 184 قانون تجارت، حداقل افراد لازم جهت تاسیس شرکت نسبی دو نفر است. یعنی برای تشکیل شرکت حداقل دو نفر شخصیت حقیقی بالغ باید به اداره ثبت شرکت‌ها معرفی شود.
 •  
 • اسم شرکت
 • ۱.در اسم شرکت باید عبارت ( شرکت نسبی ) درج شود.
 • ۲.اسم شرکت باید متضمن حداقل نام یکی از شرکا باشد.
 •  
 • زمان تشکیل
 • شرکت نسبی زمانی تشکیل می‌شود که:
 • ۱.تمام سرمایه نقدی پرداخت شود.
 • ۲.تمام سرمایه غیرنقدی تقویم شده باشد.
 • ۳.تشکیل شرکت نسبی منوط به ثبت نیست و قبل از ثبت تشکیل می‌شود.
 •  
 • مدیران در شرکت نسبی
 • ۱.تعداد مدیران: ممکن است یک یا چند نفر باشد.
 • ۲.انتخاب مدیران: ممکن است از بین شرکا یا خارج از شرکا باشد.
 • ۳.مدت مدیریت: ممکن است محدود یا نامحدود باشد.
 •  
 • شیوه اخذ تصمیمات
 • در این خصوص قانون ساکت است و فقط در موارد خاصی اتفاق‌آرای شرکا را برای تصمیم گیری ضروری دانسته است. این موارد عبارتند از
 • ۱.انتقال سهم‌الشرکه هر شریک به شریک دیگر.
 • ۲.اقدام یکی از شرکا به تجارتی از نوع تجارت شرکت یا ورود او به عنوان شریک ضامن یا شریک با مسئولیت محدود در شرکتی دیگر.
 • ۳.یکی از موارد انحلال شرکت رضایت تمام شرکاست.
 • ۴.درصورت فوت یا حجر یکی از شرکا بقای شرکت موقوف به رضایت سایر شرکاست.

 •  
 • مدارک لازم برای ثبت شرکت نسبی:
 •  
 • 1)دو نسخه شرکتنامه ی تکمیل شده
 • 2)دو نسخه تقاضانامه ی تکمیل شده
 • 3)دو نسخه اساسنامه ی تکمیل شده
 • 4)تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت
 • 5)اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
 • 6)تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکا ،مدیران و هیات نظار(در مواردی که تعداد شرکا بیش از دوازده نفر باشد)
 • 7)اصل گواهی عدم سوپیشینه جهت اعضاء هیات مدیره،مدیر عامل
 • 8)دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسسین
 • 9)دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره
 • 10)اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.
 •  
 • مراحل ثبت شرکت نسبی
 • نحوه ثبت شرکت نسبی در ایران دارای پیچیدگی‌هایی است که رعایت نکردن دقیق آنها ممکن است این فرایند را بسیار طولانی و دشوار کند. در ادامه فهرستی از مراحل ثبت شرکت نسبی را آورده‌ایم که با دنبال کردن آنها می‌توانید به آسانی این روند قانونی را به طور کامل طی کنید.
 •  
 • 1-نام شرکت نسبی باید دربردارندۀ اسم دست‌کم یکی از شرکای ضامن باشد. ذکر این نام به منظور معرفی این فرد و اعتبار بخشیدن به شرکت است.
 • 2-تنظیم شرکت‌نامه به عنوان قرارداد رسمی بین اعضا اجباری است.
 • 3-شرکت‌نامه و اساس‌نامه باید دربردارندۀ امور اساسی شرکت باشند.
 • 4-تشکیل شرکت نسبی منوط به تأمین کامل سرمایه‌های نقدی و غیرنقدی مقرر است. گرچه طبق قانون، حداقلی برای این مبلغ در نظر گرفته نشده است.
 • 5-دست‌کم دو شریک و یک مدیر باید برای معرفی به اداره ثبت شرکت‌ها معیّن شوند.
 • 6-شریک شما باید توانایی مالی کافی برای پاسخگویی به بدهی‌های احتمالی شرکت را در آینده داشته باشد.
 • 7-ثبت نهایی شرکت نسبی با درج آگهی در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار به پایان می‌رسد.

 

در آخر باید این نکته را فراموش نکنیم با دانستن مطالب بالا ثبت شرکت همچنان کار آسانی نیست.پیشنهاد ما به شما این است که ثبت شرکت خود را به متخصصین ما بسپارید که در مسیر ثبت شرکت خود دچار سردرگمی نشوید.

0 نظر

بازخورد

در حال ارسال...
با موفقیت ارسال شد