ایمیل

info@sabt-center.ir

شماره تماس

02188648221

شرکت مختلط غیرسهامی

جمعه, 10 شهریور 1402
26
شرکت مختلط غیرسهامی

 

 • شرکت مختلط به شرکتی گفته می شود که دارای یک یا چند شریک ضامن و یا بامسئولیت محدود و یا شرکاء سهامی باشد و به همین جهت مختلط نامیده می شوند. زیرا مسئولیت شرکاء با هم فرق داشته و متفاوت می باشد که خود شرکت های مختلط به دو قسم تقسیم گردیده اند :
 • 1- شرکت مختلط سهامی
 • 2- شرکت مختلط غیرسهامی
 •  
 • شرکت مختلط غیر سهامی
 • ماده ۱۴۱ قانون تجارت در این خصوص اشعار می دارد:” شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند‌نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می‌شود“
 •  
 •  خصوصیات شرکت مختلط غیر سهامی
 •  
 • تعداد شرکا و حدود مسئولیت ایشان
 • طبق ماده فوق الذکر حداقل تعداد شرکا در این نوع شرکت ها دو نفر می باشد؛ یک نفر شریک ضامن ویک نفر شریک با مسئولیت محدود
 • مسئولیت شریک ضامن نامحدود بوده و ایشان مسئول تمام قروضی است که ممکن است شرکت علاوه بر دارای های خود داشته باشد. در مقابل، مسئولیت شریک با مسئولیت محدود تنها تا میزان سرمایه ای است که در شرکت گذارده است.
 •  
 • نام گذاری این نوع از شرکتها
 • طبق ماده ۱۴۲ در اسم این گونه شرکت ها باید عبارت “شرکت مختلط”  و لااقل نام یکی از شرکای ضامن آورده شود. در مقابل، اگر نام یکی از شرکای با مسئولیت محدود در کنار اسم شرکت آورده شود، این شریک در مقابل طلبکاران شریک ضمان محسوب خواهد شد و مسولیت ایشان همانند شرکای ضامن است.
 •  
 • مدیریت شرکت و حدود مسئولیت ایشان
 • اداره شرکت با توجه به ماده ۱۴۴ قانون تجارت به عهده شریک یا شرکای ضامن است. از این عبارت می توان فهمید که مدیریت این نوع شرکت ها می تواند به دست یک نفر یا بیشتر باشد و شریک با مسئولیت محدود نه حق اداره کردن شرکت را دارد و نه این امر از جمله وظایف اوست. اما می تواند بر امور شرکت نظارت داشته باشد.
 •  
 • پرداخت دیون شرکت
 • طبق ماده ۱۵۱ قانون تجارت تا زمانی که شرکت منحل نشده باشد، خود شرکت مسئول پرداخت دیون و تعهداتش است و پس از آن تنها می توان شرکای ضمان را در این راستا مسئول شناخت.
 •  
 • تقسیم منافع
 • با توجه به ماده ۱۵۴ قانون فوق الذکر تنها در صورتی می توان به شریک با مسئولیت محدود سودی اختصاص داد که موجب کسر سرمایه او در شرکت نشود و در صورتی که با توجه به ضررها و زیان های وارده به سهم الشرکه شریک با مسئولیت محدود، این سهم کم شود و این کمبود جبران نگردد هیچ سودی به ایشان تعلق نخواهد گرفت و اگر هم سودی به ایشان اعطا شود تا معادل وجه دریافتی، مسئول تعهدات شرکت می باشد مگر اینکه ثابت نماید که این مبلغ با حسن نیت و طبق بیلان مرتب به ایشان تعلق گرفته است.
 •  
 • انتقال سهم الشرکه
 • طبق ماده ۱۴۸ قانون تجارت هیچ شریک با مسئولیت محدودی حق انتقال سهم خود به ثالث را ندارد مگر با رضایت سایر شرکا، البته در صورتی که این انتقال به شرکای دیگر در خود شرکت باشد به نظر نمی رسد که محدودیتی وجود داشته باشد. اگر یکی از شرکای با مسئولیت محدود سهم خود را بدون رضایت دیگرن منتقل نماید، منتقل الیه نه حق اداره شرکت را خواهد داشت و نه حق تفتیش در امور آنرا.
 •  
 • انحلال شرکت
 • این موضوع در ماده ۱۶۱ همان قانون پیش بینی شده که این موارد انحلال به قرار زیر می باشد:
 •  
 • موارد عمومی: هر شرکتی با توجه به دلایل زیر می تواند منحل گردد:
 • وقتی که شرکت به هدف خود رسیده و موضوع مورد نظر خود را انجام و به اتمام رسانیده باشد.
 • زمانی که شرکت نتواند به هدف مقررشده برای خود دست یابد.
 • زمانی که شرکت برای مدت معینی تشکیل شده و آن مدت منقضی شده باشد
 • وقتی که شرکت ورشکسته شود.
 • زمانی که مجامع عمومی شرکت در این رابطه تصمیم گیری نمایند.
 •  
 • موارد اختصاصی: مواردی که تنها مربوط به انحلال شرکت مختلط غیر سهامی باشد به قرار زیر است:
 • در صورتی که تمام شرکا به انحلال رضایت داشته باشند.
 • در صورتی که یکی از شرکا به دلایلی انحلال را از دادگاه درخواست کرده و آن مرجع حکم به انحلال دهد. البته اگر این دلایل صرفا مربوط به همان شریک باشد، دادگاه به تقاضای شرکای دیگر حکم به اخراج آن شریک از شرکت را خواهد داد.
 • در صورت فسخ توسط یکی از شرکا: دراین رابطه باید دانست که قانون گذار برای فسخ، شرایطی را پیش بینی نموده است:
 • الف) این حق قبلا در اساسنامه شرکت از شرکا سلب نشده باشد.
 • ب) فسخ به خاطر ضربه زدن به شرکت درخواست نشده باشد و سوء نیتی در این خصوص وجود نداشته باشد.
 • ج) این تقاضا شش ماه قبل تر به صورت کتبی به شرکای دیگر اعلام گردد.

 •  
 • شرایط ثبت شرکت مختلط غیرسهامی
 • حضور حداقل یک شریک ضامن و یک شریک با مسئولیت محدود برای تشکیل این شرکت ضروری است.
 • تنظیم شرکت‌نامه بین شرکا اوّلین گام تأسیس شرکت مختلط غیرسهامی محسوب می‌شود.
 • تدوین اساس‌نامه شرکت که در آن نحوه اداره امور شرکت و حقوق و اختیارات شرکا تعیین می‌شود.
 • تعیین مدیریت شرکت که باید با شرکای ضامن باشد. البته در صورت رضایت شرکای ضامن، امکان انتخاب یکی از شرکا با مسئولیت محدود نیز برای مدیریت وجود دارد.
 • اگر یکی از شرکا با مسئولیت محدود معامله‌ای انجام دهد مسئولیت او در برابر تعهدات این معامله تضامنی خواهد بود. مگر آنکه در معامله مذکور او به عنوان نماینده شرکت معرفی شده باشد.
 • شرکا با مسئولیت محدود، حق نظارت کامل بر امور شرکت را دارا هستند. بنابراین ایشان باید به کلیه اسناد، مدارک و دفاتر شرکت دسترسی داشته باشند.
 • شرکا با مسئولیت محدود بدون رضایت سایر شرکا نمی‌توانند تمام یا بخشی از سهام خود را به شخص ثالثی واگذار کنند.
 •  
 • مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت مختلط غیرسهامی
 • ارائه فهرست اسامی اعضای شرکت
 • شرکت‌نامه رسمی با امضای تمام شرکا
 • اساس‌نامه شرکت با امضا و تأیید تمام شرکا
 • گواهی مدیر شرکت در مورد تعهد پرداخت سرمایه شرکت و حداقل پرداخت یک سوم از سرمایه شرکت.
 • صورت‌جلسه اوّلین مجمع عمومی مؤسسین شرکت
 • مجوز فعالیت شرکت (در صورت نیاز)
 • مدارک احراز هویت اعضای شرکت
 • گواهی عدم سوء‌پیشینه تمام اعضای شرکت
 • اطلاعات کامل در مورد آدرس محل شرکت
 •  
 • مراحل ثبت شرکت مختلط غیرسهامی
 • در مرحله اوّل، متقاضی ثبت شرکت که ممکن است وکیل قانونی شرکت باشد باید به سامانه اداره ثبت شرکت‌ها مراجعه کند.
 • در این سامانه باید اطلاعات درخواستی تکمیل شده و مدارک مورد نظر بارگذاری شود.
 • تکمیل فرم انتخاب نام شرکت با تعیین پنج نام به ترتیب اولویت نیز در این مرحله صورت می‌گیرد.
 • پس از بارگذاری مدارک، کارشناسان اداره ثبت به بررسی این مدارک می‌پردازند.
 • پس از تأیید مدارک توسط اداره ثبت، تأییدیه پذیرش اینترنتی دریافت می‌شود.
 • در این مرحله کلیه مدارک باید از طریق اداره پست ارسال شود.
 • در باجه‌های پستی باید مدارک در پاکت‌های مخصوص اداره ثبت شرکت ‌ها ارسال شود.
 • شماره مرسوله پستی نیز باید در سامانه اداره ثبت شرکت‌ها وارد شود.
 • انجام آخرین مراحل ثبت شرکت‌ها باید به صورت حضوری انجام شود.
 • پس از تکمیل پرونده متقاضی یا وکیل شرکت باید در اداره ثبت شرکت ‌ها حاضر شود.
 • چاپ آگهی تأسیس شرکت در روزنامه رسمی آخرین مرحله این فرایند است.
 •  

 در آخر باید این نکته را فراموش نکنیم با دانستن مطالب بالا ثبت شرکت همچنان کار آسانی نیست.پیشنهاد ما به شما این است که ثبت شرکت خود را به متخصصین ما بسپارید که در مسیر ثبت شرکت خود دچار سردرگمی نشوید.

0 نظر

بازخورد

در حال ارسال...
با موفقیت ارسال شد